แสดงรายละเอียดข่าวโครงการอบรมหลักสูตร “หลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับการบริหารงานท้องถิ่น” รุ่นที่ 1

โครงการอบรมหลักสูตร “หลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับการบริหารงานท้องถิ่น” รุ่นที่ 1 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการอบรมหลักสูตร “หลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับการบริหารงานท้องถิ่น” รุ่นที่ 1

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “หลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับการบริหารงานท้องถิ่น” รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2562 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Green Nimman)

เนื้อหาหลักสูตร
1.หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง 3 ชั่วโมง
2.กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 6 ชั่วโมง
3.คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดเจ้าหน้าที่ 3 ชั่วโมง
4.คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 6 ชั่วโมง

ค่าลงทะเบียน
4,500 บาท (อัตรานี้รวมค่าวิทยากร เอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง)

วิธีการสมัคร
1.สมัครด้วยตัวเอง ณ ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวัน และ เวลาราชการ
2.ทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารการสมัครมายัง “ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200” (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ยากรเป็นวันที่รับสมัคร) โดยโอนเงินค่าลงทะเบียนจำนวน 4,500.-บาท เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผ่านบัญชี) เลขที่บัญชี 667 – 407473 - 8 แล้วส่งสำเนาใบโอนเงินมาพร้อมเอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัคร
3.ทางอีเมล์ lawcmu.training@gmail.com
4.ทางออนไลน์ โดยสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดได้ที่ https://qrgo.page.link/9Lt6

***download หนังสือเชิญชวน รายละเอียดโครงการและใบสมัครได้ที่ไฟล์ประกอบข่าวด้านล่าง**

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมายคณะนิติศาสตร์
โทร. 053 – 942920
อีเมล์. lawcmu.training@gmail.com

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ