แสดงรายละเอียดข่าวBeijing Government Scholarship

Beijing Government Scholarship - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Beijing Government Scholarship

Beijing University of Chemical Technology ประเทศจีน ได้ประชาสัมพันธ์ทุน Beijing Government Scholarship เพื่อไปศึกษา ณ Beijing University of Chemical Technology โดยสิ้นสุดการรับสมัครภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

สำหรับสาขากฎหมายเปิดให้ทุนในระดับ ปริญญาโท และสอนเป็นภาษาอังกฤษ

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้โดยตรงต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-scholarship_detail.php?info_id=1643

หรือสอบถามได้ที่ พี่โป้ยเซียน / พี่กุ้ง งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ