แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177494 การสืบสวน-สอบสวนฯ และกระบวนวิชา 177491 กฎหมายว่าด้วยกระทำผิดของเด็กฯ รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177494 การสืบสวน-สอบสวนฯ และกระบวนวิชา 177491 กฎหมายว่าด้วยกระทำผิดของเด็กฯ รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177494 การสืบสวน-สอบสวนฯ และกระบวนวิชา 177491 กฎหมายว่าด้วยกระทำผิดของเด็กฯ รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177494 การสืบสวน-สอบสวนฯ และกระบวนวิชา 177491 กฎหมายว่าด้วยกระทำผิดของเด็กฯ รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

วัน เสาร์ ที่ 23 มี.ค. 62
-177494 ตอน 802 เวลา 13.00-16.00 น.
วัน อาทิตย์ ที่ 24 มี.ค. 62
-177491 ตอน 801 เวลา 13.00-16.00 น.
-177494 ตอน 801 เวลา 16.30-19.30 น.
วัน จันทร์ ที่ 25 มี.ค. 62
-177494 ตอน 001 เวลา 16.00-17.30 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ