แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน International Staff Training Week 2019, Kobe University [หมดเขต 27 มีนาคม 2562]

โครงการแลกเปลี่ยน International Staff Training Week 2019, Kobe University [หมดเขต 27 มีนาคม 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน International Staff Training Week 2019, Kobe University [หมดเขต 27 มีนาคม 2562]

Kobe University ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์เปิดรับบุคลากรมหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกิน 2 ท่าน เข้าร่วมโครงการ International Staff Training Week 2019 ระหว่างวันที่10 – 14 มิถุนายน 2562 โดยไม่มีค่าเข้าร่วมงาน แต่ผู้เข้าร่วมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.office.kobe-u.ac.jp/ipiep/events/20190610_en.html

และจัดส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนตามที่กำหนดผ่าน งานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด คุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942920 หรือ khirakorn.ch@cmu.ac.th ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ