แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ Study in Japan and Academic Seminar 2019

ประชาสัมพันธ์โครงการ Study in Japan and Academic Seminar 2019 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการ Study in Japan and Academic Seminar 2019

Niigata University ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ “Study in Japan and Academic Seminar 2019” ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 801 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยไม่มีค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน รายชื่อมหาวิทยาลัย ได้แก่ Chiba University, Niigata University, Kanazawa University, Okayama University, Nagasaki University, Kumamoto University และ The Japan Foundation กทมฯ

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://goo.gl/maps.FovHXZ3ZE2v หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ Email: aun.pasita@gmail.com โทร. 02-2153640-102

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ