แสดงรายละเอียดข่าวโครงการ SCG Excellent Internship Program สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

โครงการ SCG Excellent Internship Program สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ SCG Excellent Internship Program สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน SCG Excellent Internship Program รุ่นที่ 10 ปี 2554 สำหรับน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยมีรายละเอียดกิจกรรมในโครงการ กำหนดการและใบสมัครตามไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่างนี้นะคะ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ