แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ เริ่มการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ตอน 001,801 อ.สุมิตรชัย หัตถสาร

ประกาศ เริ่มการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ตอน 001,801 อ.สุมิตรชัย หัตถสาร - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ เริ่มการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ตอน 001,801 อ.สุมิตรชัย หัตถสาร

ประกาศ เริ่มการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ตอน 001,801 อ.สุมิตรชัย หัตถสาร

เริ่มการเรียนการสอน ภาคปกติเรียนร่วมภาคพิเศษ 001, 801
ในวัน อาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB 1201

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ