แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ วันเริ่มสอนกระบวนวิชา 177494 การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ตอน 001, 801 รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ประกาศ วันเริ่มสอนกระบวนวิชา 177494 การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ตอน 001, 801 รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ วันเริ่มสอนกระบวนวิชา 177494 การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ตอน 001, 801 รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ประกาศ วันเริ่มสอนกระบวนวิชา 177494 การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ตอน 001, 801 รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ตอน 001 ภาคปกติ
เริ่มสอนวันอังคาร ที่ 14 ส.ค. 61 เวลา 16.00-17.30 น. ห้อง LB1202

ตอน 801 ภาคพิเศษ
เริ่มสอนวันอาทิตย์ ที่ 19 ส.ค. 61 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB1202

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ