แสดงรายละเอียดข่าว2018 Port-City Universities Summit (PUS) ประเทศไต้หวัน

2018 Port-City Universities Summit (PUS) ประเทศไต้หวัน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2018 Port-City Universities Summit (PUS) ประเทศไต้หวัน

National Taiwan Ocean University ประเทศไต้หวัน แจ้งประชาสัมพันธ์งานประชุม 2018 Port-City Universities Summit (PUS) ระหว่างวันที่ 10 – 13 ตุลาคม 2561 โดยมีหัวข้อ ดังนี้

- The university strategies toward the challenges of port-city reformation
- Education and academic development
- Industry and university collaboration
- Intelligent transportation system and logistics
- University social responsibility

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้โดยตรง

รายละเอียดเพิ่มเติม: ตามไฟล์แนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ