แสดงรายละเอียดข่าวASEAN-EU Dialogue on Regional and Inter-Regional Economic Cooperation: Identifying Priorities for ASEAN and the EU

ASEAN-EU Dialogue on Regional and Inter-Regional Economic Cooperation: Identifying Priorities for ASEAN and the EU - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ASEAN-EU Dialogue on Regional and Inter-Regional Economic Cooperation: Identifying Priorities for ASEAN and the EU

Asia-Europe Institute, University of Malaya ประเทศมาเลเซีย แจ้งประชาสัมพันธ์งานประชุม ASEAN-EU Dialogue on Regional and Inter-Regional Economic Cooperation: Identifying Priorities for ASEAN and the EU ระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2561 โดยแบ่งเป็น

- Panel 1: Trade Liberalisation
- Panel2: Sustainable Development and Income Equity
- Panel 3: Technology and Innovation
- Panel 4: Labour, Service and Talent Mpbility

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้โดยตรง

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://bit.ly/asean-eu-dialogue-2018

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ