แสดงรายละเอียดข่าวประกาศห้องสอบวิชา 177103

ประกาศห้องสอบวิชา 177103 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศห้องสอบวิชา 177103

ประกาศห้องสอบวิชา 177103 วันอาทิตย์ที่ 29 ส.ค. 53 เวลา 13.00 - 16.00 น.นักศึกษาภาคปกติสอบห้อง SB1122 และนักศึกษาภาคพิเศษสอบห้อง SB4105, 4106 ค่ะ เข้าห้องสอบให้ถูกต้องนะคะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ