ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177443 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฎิบัติราชการฯ ตอน 801 อ.สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177443 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฎิบัติราชการฯ ตอน 801 อ.สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177443 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฎิบัติราชการฯ ตอน 801 อ.สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์

วัน ศุกร์ ที่ 5 ม.ค. 61 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1402