แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ กำหนดการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา CMU-eGrad ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาที่ขาดสอบ

ประกาศ กำหนดการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา CMU-eGrad ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาที่ขาดสอบ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ กำหนดการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา CMU-eGrad ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาที่ขาดสอบ

ประกาศ กำหนดการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา CMU-eGrad ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาที่ขาดสอบ

กลุ่มที่ 1 สอบวันที่ 12 ธ.ค. 60 เวลา 13.00-15.00 น.
กลุ่มที่ 2 สอบวันที่ 3 ก.พ. 60 เวลา 08.00-10.00 น.

รายชื่อตามไฟล์เอกสารแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ