ประกาศ กำหนดการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา CMU-eGrad ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาที่ขาดสอบ

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ กำหนดการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา CMU-eGrad ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาที่ขาดสอบ

ประกาศ กำหนดการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา CMU-eGrad ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาที่ขาดสอบ

กลุ่มที่ 1 สอบวันที่ 12 ธ.ค. 60 เวลา 13.00-15.00 น.
กลุ่มที่ 2 สอบวันที่ 3 ก.พ. 60 เวลา 08.00-10.00 น.

รายชื่อตามไฟล์เอกสารแนบ