ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด 2 ตอน 801 อ.ดร.คนึงนิจ ขาวแสง

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด 2 ตอน 801 อ.ดร.คนึงนิจ ขาวแสง

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด 2 ตอน 801 อ.ดร.คนึงนิจ ขาวแสง

วัน เสาร์ ที่ 25 พ.ย. 60 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1404