แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีฯ ตอน 001 อ.กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีฯ ตอน 001 อ.กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีฯ ตอน 001 อ.กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีฯ ตอน 001 อ.กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์

วันพุธ ที่ 22 พ.ย. 60 เวลา 11.00-12.00 น. ห้อง LB 1402

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พ.ย. 60 เวลา 9.00-12.00 น. ห้องประชุมใหญ่

วันศุกร์ ที่ 24 พ.ย. 60 เวลา 13.00-17.00 น. ห้อง LB 1403

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ