แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการทำบุญทอดกฐินร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการทำบุญทอดกฐินร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการทำบุญทอดกฐินร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการทำบุญทอดกฐินร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. กิจกรรมเสริมจำนวน 3 ชั่วโมง

ระบบเปิด วันที่ 19 ตุลาคม 2560
ระบบปิดวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 00.00 น.
ประกาศรายชื่อ วันที่ 20 ตุลาคม 2560

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่นี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ