แสดงรายละเอียดข่าวเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกโครงการ “นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยอดเยี่ยม”

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกโครงการ “นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยอดเยี่ยม” - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกโครงการ “นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยอดเยี่ยม”

ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายให้จัดทำโครงการคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 คน และนักศึกษาพิการ จำนวน 1 คน ทำหน้าที่เป็นผู้แทนสถาบันในการเข้าร่วมรับการประเมิน และคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เขตภาคเหนือ

สามารถดาวโหลดเอกสารเข้าร่วมคัดเลือกโครงการได้ที่เอกสารแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานวินัย กองพัฒนานักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 053-943041, 053-943065

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ