แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมพิธี ถวายองค์กฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยฯ

คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมพิธี ถวายองค์กฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยฯ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมพิธี ถวายองค์กฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2553 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ของคณะนิติศาสตร์ ได้เข้าร่วมในพิธีถวายองค์กฐินของคณะนิติศาสตร์ ร่วมกับองค์พระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ณ วัดฝายหิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ