แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ครั้งที่ 5

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ครั้งที่ 5 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ครั้งที่ 5

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ครั้งที่ 5 ในทุกวันพฤหัสบดี ของเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00 -15.30 น. ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7

กิจกรรมเสริม 24 ชั่วโมงกิจกรรม

ระบบเปิด วันที่ 4 กันยายน 2560
ระบบปิด วันที่ 6 กันยายน 2560

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการ ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสอนภาษาให้กับเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึก โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเดินทางไปสอนทักษะภาษาอังกฤษที่ศูนย์ฝึกทุกๆวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 -15.30 น.ในช่วงเดือน กันยายน –พฤศจิกายน นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นี่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ