แสดงรายละเอียดข่าวงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

JASSON Study in Japan Fair 2017
งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (ฟรี)

เชียงใหม่
วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560
เวลา 09.30 - 17.00 น.
โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง
Grand Ballroom

กรุงเทพ
วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560
เวลา 09.30 - 17.00 น.
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ @ เซ็นทรัลเวิลด์
Bangkok Convention Centre (ชั้น22)

สอบถามเพิ่มเติม
Tel. 02-6617057-8
Tel. 02-3571241-5  
Tel. 053-272331

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ