ประชาสัมพันธ์การแข่งขันตอบปัญหากฏหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2560 (รอบคัดเลือก)

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันตอบปัญหากฏหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2560  (รอบคัดเลือก)

กำหนดจัดการแข่งขันตอบปัญหากฏหมายรอบคัดเลือก
ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ระดับอุดมศึกษา เวลา 12.00-16.00 น.
ณ หอประชุมอาคาร (PV) ผู้วินิจฉัย ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
เขตแม่คาว ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
คุณสมบัติ
- เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นไม่เกินระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) หรือเทียบเท่า
- ทีมละ 3 คน จำนวน 2 ทีม
สำหรับนักศึกษาที่สนใจ ติดต่อสอบถามหรือแจ้งรายละเอียดได้ที่
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ภายในวันวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.jor5.coj.go.th