แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์การแข่งขันตอบปัญหากฏหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2560 (รอบคัดเลือก)

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันตอบปัญหากฏหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2560 (รอบคัดเลือก) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันตอบปัญหากฏหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2560  (รอบคัดเลือก)

กำหนดจัดการแข่งขันตอบปัญหากฏหมายรอบคัดเลือก
ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ระดับอุดมศึกษา เวลา 12.00-16.00 น.
ณ หอประชุมอาคาร (PV) ผู้วินิจฉัย ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
เขตแม่คาว ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
คุณสมบัติ
- เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นไม่เกินระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) หรือเทียบเท่า
- ทีมละ 3 คน จำนวน 2 ทีม
สำหรับนักศึกษาที่สนใจ ติดต่อสอบถามหรือแจ้งรายละเอียดได้ที่
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ภายในวันวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.jor5.coj.go.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ