ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง

คณะขอแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
1. การลงทะเบียน : ลงทะเบียนเวลา 09.30 - 10.00 น.เท่านั้น หากเกินกว่าเวลาที่กำหนดไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
2.การแต่งกาย : ชุดนักศึกษา เท่านั้น
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นี่ ...!!!!