แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง

คณะขอแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
1. การลงทะเบียน : ลงทะเบียนเวลา 09.30 - 10.00 น.เท่านั้น หากเกินกว่าเวลาที่กำหนดไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
2.การแต่งกาย : ชุดนักศึกษา เท่านั้น
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นี่ ...!!!!

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ