รายงานการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่เยาวชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวกิจกรรมคลินิกกฎหมาย

รายงานการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่เยาวชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559


ภาคเรียนที่ 1
ครั้งที่ 1: วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2559
  สอนหัวข้อ : ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
ครั้งที่ 2: วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2559
  สอนหัวข้อ : สิทธิของผู้ต้องหา
ครั้งที่ 3: วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
  สอนหัวข้อ : การพักโทษ ลดโทษ อภัยโทษ
ครั้งที่ 4: วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
  สอนหัวข้อ : พระราชบัญญัติยาเสพติด
ภาคเรียนที่ 2
ครั้งที่ 5: วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
สอนหัวข้อ : เช่าซื้อ
ครั้งที่ 6: วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560
สอนหัวข้อ : สัญญากู้ยืมเงิน
ครั้งที่ 7: วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560
สอนหัวข้อ : การจับ การค้น และวิธีพิจารณาคดียาเสพติด
ครั้งที่ 8: วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560
สอนหัวข้อ : เรื่องการทำร้ายร่างกาย