ประชาสัมพันธ์ 2017 Chinese Summer School of NCHU [หมดเขต 12 พฤษภาคม 2560]

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

ประชาสัมพันธ์ 2017 Chinese Summer School of NCHU [หมดเขต 12 พฤษภาคม 2560]

National Chung Hsing University ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) กำหนดจัด 2017 Chinese Summer School ระหว่างวันที่ 7 – 26 สิงหาคม 2560 โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง

โดยผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสามารถสมัครได้โดยตรง ได้ที่ http://goo.gl/VNUALw ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560