แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนิติศาสตร์ สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนิติศาสตร์ สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนิติศาสตร์ สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนิติศาสตร์ สืบสานประเพณีดำหัวปีใหม่เมืองประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษาายน 2560 เวลา 09.30 -12.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่

ขอแจ้งการเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
1. การเเต่งกาย : ชุดพื้นเมือง หรือชุดขึ้นดอยของนักศึกษา
2. การลงทะเบียน : เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.00 - 09.30 น.หากเกินกว่ากำหนด จะไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรรม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ