ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนิติศาสตร์ สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2560

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนิติศาสตร์ สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนิติศาสตร์ สืบสานประเพณีดำหัวปีใหม่เมืองประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษาายน 2560 เวลา 09.30 -12.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่

ขอแจ้งการเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
1. การเเต่งกาย : ชุดพื้นเมือง หรือชุดขึ้นดอยของนักศึกษา
2. การลงทะเบียน : เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.00 - 09.30 น.หากเกินกว่ากำหนด จะไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรรม