ประชาสัมพันธ์ 2017 KNU Global Summer School [หมดเขต 1 พฤษภาคม 2560 ]

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

ประชาสัมพันธ์ 2017 KNU Global Summer School [หมดเขต 1 พฤษภาคม 2560 ]

Kyungpook National University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี แจ้งประชาสัมพันธ์2017 KNU Global Summer School ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2560 สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ และภาษาเกาหลี โดยผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 1400 USD และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://en.knu.ac.kr/admission/summer01.htm

และสามารถสมัครได้โดยตรง ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป