แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177432 องค์กรระงับข้อพิพาท ตอน 801 อ.ชญามณี พิริยะวณิชย์

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177432 องค์กรระงับข้อพิพาท ตอน 801 อ.ชญามณี พิริยะวณิชย์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177432 องค์กรระงับข้อพิพาท ตอน 801 อ.ชญามณี พิริยะวณิชย์

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177432 องค์กรระงับข้อพิพาท ตอน 801 อ.ชญามณี พิริยะวณิชย์

วัน ศุกร์ ที่ 28 เม.ย.60 เวลา 10.00-13.00 น. ห้อง LB 1201

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ