แสดงรายละเอียดข่าวเชิญเข้าร่วมประชุม 8th University Scholars Leadership Symposium (USLS) 2017

เชิญเข้าร่วมประชุม 8th University Scholars Leadership Symposium (USLS) 2017 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญเข้าร่วมประชุม 8th University Scholars Leadership Symposium (USLS) 2017

United Nations Development Program ร่วมกับ Humanitarian Affairs United Kingdom แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมงาน 8th University Scholars Leadership Symposium (USLS) 2017 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 1 – 7 สิงหาคม 2560 ในหัวข้อ “Building LIFE, Giving HOPE” โดยนักศึกษาจะได้ทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาจากหลากหลายประเทศ

โดยค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ 22,000 บาทต่อคน (ไม่รวมค่าที่พัก) หรือ 32,000 บาทต่อคน (รวมค่าที่พัก 6 คืน) และไม่มี 7% VAT

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.universityscholars.org.uk หรือ http://reliefweb.int/training/1780406/8th-university-scholars-leadership-symposium-un และสามารถทำการสมัครได้โดยตรง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ