ประชาสัมพันธ์ Burapha University Summer Camp 2017 [หมดเขต 4 พฤษภาคม 2560]

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

ประชาสัมพันธ์ Burapha University Summer Camp 2017 [หมดเขต 4 พฤษภาคม 2560]

มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัด Burapha University Summer Camp 2017 ในระหว่างวันที่ 4 – 12 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 15 คน จากมหาวิทยาลัยสมาชิก ASEAN +3 โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ต้องรับผิดชอบค่าพาหนะเดินทางด้วยตนเอง โดยมหาวิทยาลัยบูรพาจะจัดเตรียมที่พักและอาหาร รวมทั้งค่า camp fee ให้นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ กำหนดรับสมัครถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และจะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรง