สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษา ณ University College Dublin [หมดเขต 17 มิถุนายน 2560]

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษา ณ University College Dublin  [หมดเขต 17 มิถุนายน 2560]

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษา University College Dublin สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 2 ทุน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 17 เมษายน 2560

โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้โดยตรงที่ www.ocsc.go.th หัวข้อ “ทุนศึกษาต่อ/ทุนฝึกอบรม” หัวข้อย่อย “ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”