แสดงรายละเอียดข่าวInvitation for Expert Lecture/ Talk in the Faculty Development Program at Chandigarh University, India [หมดเขต 30 เมษายน 2560]

Invitation for Expert Lecture/ Talk in the Faculty Development Program at Chandigarh University, India [หมดเขต 30 เมษายน 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Invitation for Expert Lecture/ Talk in the Faculty Development Program at Chandigarh University, India [หมดเขต 30 เมษายน 2560]

Chandigarh University, India ขอเชิญชวนผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา ได้แก่

Engineering
Management
Pharma Sciences
Computer Application
Animation & Film Production
Tourism & Hospitality Management
Architecture
Humanities
Agricultural Science
Journalism & Media Studies
Education
Commerce
Basic Sciences
Legal Studies
Bio-Technology

เข้าร่วม the Faculty Development Program ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 10 -14 กรกฎาคม 2560 ณ Chandigarh University, India

โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cuchd.in ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ