Chung-Aung University 2017 International Summer Program [หมดเขต 10 เมษายน 2560]

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

Chung-Aung University 2017 International Summer Program [หมดเขต 10 เมษายน 2560]

Chung-Aung University, Korea แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ 2017 International Summer Program แบ่งเป็น 2 session คือ

1. การลงทะเบียนวิชาเลือก ได้แก่ Korean Studies, Nanotechnology และ International Logistics มีรายละเอียดการสมัครและการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

- สมัครเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 21 พฤษภาคม 2560
- การเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2560

2. การลงทะเบียนเรียน Korean Culture and Society

- สมัครเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 11 มิถุนายน 2560
- การเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 19 สิงหาคม 2560

ทั้งสองโครงการจะใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนการสอน และมีค่าใช้จ่ายสำหรับ session 1 และ 2 8nv 1,392 usd และ 1,030 usd นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่ http://oia.cau.ac.kr และโปรดแจ้งกองวิเทศสัมพันธ์ทราบ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2560