ประชาสัมพันธ์ทุน Prime Minister’s Scholarships for Asia

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

ประชาสัมพันธ์ทุน Prime Minister’s Scholarships for Asia

สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย แจ้งประชาสัมพันธ์ ทุน Prime Minister’s Scholarships for Asia ซึ่งมีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้


- ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีหลักสูตรการศึกษาที่ตรงกับเป้าหมาย และความต้องการของทุนการศึกษาจะต้องแสดงจุดแข็งและคุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น ความเป็นอิสระ ความมุ่งมั่น วุฒิภาวะ และความเชื่อมั่น
- มีศักยภาพที่จะประสบความสำเร็จในการศึกษาด้านวิชาการในต่างประเทศ
- มีความสามารถในการเป็นตัวแทนของประเทศนิวซีแลนด์ในเชิงบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพของประสบการณ์การศึกษานิวซีแลนด์
- ความเต็มใจและความพร้อมที่จะนำไปปฏิบัติวัตถุประสงค์ของทุนการศึกษา

โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://enz.govt.nz/support/funding/scholarships/prime-minsters-scholarship-for-asia และศึกษาขั้นตอนการสมัครได้ที่ www.enz.govt.nz/support/funding/scholarships และสามารถสมัครได้โดยตรง