ทุนรัฐบาลจีน (Chinese Government Scholarship for the academic year 2017/2018) [หมดเขต 22 มีนาคม 2560]

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

ทุนรัฐบาลจีน (Chinese Government Scholarship for the academic year 2017/2018) [หมดเขต 22 มีนาคม 2560]

Education office of Embassy of The People’s Republic of China in The Kingdom of Thailand แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลจีน (Chinese Government Scholarship for the academic year 2017/2018) โดยให้โควตามหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวน 2 ราย

โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.csc.edu.cn/Laihua/universityen.aspx และสามารถจัดทำเอกสารประกอบการสมัครได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ ประจำคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2560 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป