แสดงรายละเอียดข่าวทุนรัฐบาลจีน (Chinese Government Scholarship for the academic year 2017/2018) [หมดเขต 22 มีนาคม 2560]

ทุนรัฐบาลจีน (Chinese Government Scholarship for the academic year 2017/2018) [หมดเขต 22 มีนาคม 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนรัฐบาลจีน (Chinese Government Scholarship for the academic year 2017/2018) [หมดเขต 22 มีนาคม 2560]

Education office of Embassy of The People’s Republic of China in The Kingdom of Thailand แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลจีน (Chinese Government Scholarship for the academic year 2017/2018) โดยให้โควตามหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวน 2 ราย

โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.csc.edu.cn/Laihua/universityen.aspx และสามารถจัดทำเอกสารประกอบการสมัครได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ ประจำคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2560 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ