แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ และ ศาลแขวงเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ และ ศาลแขวงเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ และ ศาลแขวงเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ และ ศาลแขวงเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 และ วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 -12.00 น.

คณะขอแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการดังนี้
1. นักศึกษาที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลแขวงเชียงใหม่ ในรอบวันที่ 15 มีนาคม 2560 ให้มาเข้าร่วมกิจกรรมในรอบวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 -12.00 น. เนื่องจากในรอบวันที่ 15 มีนาคม 2560 มีคนลงทะเบียนจำนวนน้อย ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา คณะจึงจะจัดทัศนศึกษา ณ ศาลแขวงเชียงใหม่เพียงรอบเดียว คือรอบวันที่ 8 มีนาคม 2560 เท่านั้น

2.การแต่งกาย : ชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบเท่านั้น

3. การลงทะเบียน : นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ตั้งเเต่เวลา 08.00 -08.30 น. เท่านั้น หากเกินกว่าเวลาที่กำหนดไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม และไม่อนุญาตให้นักศึกษาตามไปทีหลัง

4. การทำแบบการเรียนรู้ : นักศึกษาจะได้รับแบบการเรียนรู้แจกตอนลงทะเบียน กำหนดการส่งแบบการเรียนรู้ แจ้งในแบบบันทึกการรเรียนรู้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ