ประชาสัมพันธ์ NSYSU Exchange Program for 2017 Fall Semester [หมดเขต 5 เมษายน 2560]

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

ประชาสัมพันธ์ NSYSU Exchange Program for 2017 Fall Semester [หมดเขต 5 เมษายน 2560]

National Sun Yat-sen University ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แจ้งประชาสัมพันธ์ NSYSU Exchange Program for 2017 Fall Semester ซึ่งจะเริ่มโครงการในเดือนกันยายน 2560 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง

โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://oia.nsysu.edu.tw/files/14-1013-120683,r16-1.php?Lang=en และโปรดจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น Study Plan, Certificate of Enrollment, Transcript, Recommendation, certificate of English Proficiency) ภายในวันที่ 5 เมษายน 2560 เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแบบออนไลน์ต่อไป