ประชาสัมพันธ์ Short-Term Intensive Japanese Program 2017 (หมดเขต 17 มีนาคม 2560)

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

ประชาสัมพันธ์ Short-Term Intensive Japanese Program 2017 (หมดเขต 17 มีนาคม 2560)

Rikkyo University, Japan แจ้งประชาสัมพันธ์ Short-Term Intensive Japanese Program ในระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2560 ณ Niiza Campus, Rikkyo Unversity ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมโครงการ 300,000 เยน (ไม่รวมการเดินทางในญี่ปุ่นและระหว่างประเทศ)

โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://cjle.rikkyo.ac.jp/english/shortterm/default.aspx
และ http://cjle.rikkyo.ac.jp/english/shortterm/2017.aspx และสามารถติดต่อได้โดยตรง ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2560