แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ Short-Term Intensive Japanese Program 2017 (หมดเขต 17 มีนาคม 2560)

ประชาสัมพันธ์ Short-Term Intensive Japanese Program 2017 (หมดเขต 17 มีนาคม 2560) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ Short-Term Intensive Japanese Program 2017 (หมดเขต 17 มีนาคม 2560)

Rikkyo University, Japan แจ้งประชาสัมพันธ์ Short-Term Intensive Japanese Program ในระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2560 ณ Niiza Campus, Rikkyo Unversity ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมโครงการ 300,000 เยน (ไม่รวมการเดินทางในญี่ปุ่นและระหว่างประเทศ)

โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://cjle.rikkyo.ac.jp/english/shortterm/default.aspx
และ http://cjle.rikkyo.ac.jp/english/shortterm/2017.aspx และสามารถติดต่อได้โดยตรง ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ