แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ เรียนตามปกติ กระบวนวิชา 177336 องค์กรในระบบกฎหมาย ตอน 001 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ประกาศ เรียนตามปกติ กระบวนวิชา 177336 องค์กรในระบบกฎหมาย ตอน 001 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ เรียนตามปกติ กระบวนวิชา 177336 องค์กรในระบบกฎหมาย ตอน 001 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ประกาศ เรียนตามปกติ กระบวนวิชา 177336 องค์กรในระบบกฎหมาย ตอน 001 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

วัน อังคาร ที่ 21 ก.พ. 60 เวลา 9.30-10.30 น. ห้อง LB 1402

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ