แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ รายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของนักศึกษาที่ตกค้าง

ประกาศ รายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของนักศึกษาที่ตกค้าง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ รายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของนักศึกษาที่ตกค้าง

ประกาศ รายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของนักศึกษาที่ตกค้าง

สำนักทะเบียนฯ จะเปิดระบบให้นักศึกษากรอกข้อมูล ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 ก.พ.60 และพิมพ์แบบฟอร์มคาดว่าฯ มายื่นชำระเงินที่หน่วยการเงิน สำนักทะเบียนฯ พร้อมถ่ายรูป ในวันศุกร์ ที่ 17 ก.พ.60 หากพ้นกำหนดเวลา สำนักทะเบียนฯ จะไม่อนุญาตให้รายงานตัวคาดว่าฯ โดยเด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ