แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย รุ่นที่ 8

รับสมัครคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย รุ่นที่ 8 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย รุ่นที่ 8

รับสมัครคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 8

นักศึกษาท่านใดสนใจ ดูรายละเอียดได้ที่นี่ http://www.outstandingyouth.or.th/index.php/register-form

และติดต่อส่งใบสมัครได้ที่ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ตั้งแต่วันนี้ - 27 มกราคม 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ