แสดงรายละเอียดข่าวCHOU University ประชาสัมพันธ์ Japanese Government Scholarship for Graduate Students 2017 (หมดเขต 21 ธันวาคม 2559)

CHOU University ประชาสัมพันธ์ Japanese Government Scholarship for Graduate Students 2017 (หมดเขต 21 ธันวาคม 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CHOU University ประชาสัมพันธ์ Japanese Government Scholarship for Graduate Students 2017  (หมดเขต 21 ธันวาคม 2559)

ด้วย CHOU University ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ Japanese Government Scholarship for Graduate Students 2017 (as a non-degree research student)โดยผู้สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://ir.c.chuo-u.ac.jp/researcher/index.html หรือ
http://global.chuo-u.ac.jp/english
และสามารถสมัครขอรับทุนได้โดยตรง ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2559

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ