แสดงรายละเอียดข่าวChonnam National University International Summer Session 2017 Visiting Scholar Application (หมดเขต 6 ธันวาคม 2559)

Chonnam National University International Summer Session 2017 Visiting Scholar Application (หมดเขต 6 ธันวาคม 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chonnam National University International Summer Session 2017 Visiting Scholar Application (หมดเขต 6 ธันวาคม 2559)

ด้วย Chonnam National University, Korea ได้แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิชาการต่างประเทศ จำนวน 5 ราย เข้าร่วมโครงการ International Summer Session 2017 ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 27 กรกฎาคม 2560 โดยใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนสนับสนุนค่าตอบแทน ค่าที่พัก และค่าตั๋วโดยสาร

โดยผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติม และโปรดจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งให้งานวิเทศสัมพันธ์ของคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Chonnam National University International Summer Session 2017

UNAIR lecturers internal screening for nomination deadline: November 30, 2016

Program Duration: June 26 - July 21, 2017

Application Form: http://s.id/CNUISSLCRAPP

Chonnam National University invites to nominate up to a total of five (5) lecturers from Universitas Airlangga to be one of 15 International scholars for CNU International Summer Session 2017, which will run from June 26 to July 21, 2017.

In 2016, CNU offered 23 courses in our International Summer Session (ISS), for which they invited 15 international scholars to teach and 130 international students from 22 countries to study along with 400 local students.

Eligibility:

  Universitas Airlangga active lecturer
  Doctoral degree with five year full-time teaching experience
Required Documents for Application:
  Application form
  CV
  Simple Syllabus

Program Benefits:

  Honorarium: US$3,000
  Accommodation support: guest house on campus or 1,000,000 KRW stipend
  Air fare support: US$500 for those from Asia and US$1,500 from outside of Asia

Important Info:

  Teaching Period: June 26 - July 27, 2017
  Teaching hours: 45 hours (3 hrs a day/4 days a week/4 weeks)
  Medium of class: English
  Class setup: Mixture of Korean and international students
  Class size: between 20 to 50 (minimum 10 students)
  Course topic: General courses are preferable to attract more students.

Application Procedure:

  Applicants must send all mentioned required documents by email to: international@iop.unair.ac.id with subject: “CNUISS(LCR)2017/Name/Faculty” before November 30, 2016 at 15.00 WIB.
  IOP will contact shortlisted candidates for further application process.


Note: Applications sent directly to CNU not through the international office of your institution will not be considered.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ