แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนและชดเชย กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นฯ ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

ประกาศงดสอนและชดเชย กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นฯ ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนและชดเชย กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นฯ ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

ประกาศงดสอนและชดเชย กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นฯ ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

งดสอน
ตอน 802 วัน พุธ ที่ 23 พ.ย. 59 เวลา 16.30-19.30 น.
ตอน 801 วัน ศุกร์ ที่ 25 พ.ย. 59 เวลา 16.30-19.30 น.

สอนชดเชย
ตอน 001,801,802 วัน พุธ ที่ 16 พ.ย.59 เวลา 9.30-12.30 น. ห้องประชุมใหญ่
ตอน 001,801,802 วัน เสาร์ ที่ 19 พ.ย.59 เวลา 9.00-12.00 น. ห้องประชุมใหญ่
ตอน 001 วัน อาทิตย์ ที่ 20 พ.ย.59 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB1404
ตอน 802 วัน เสาร์ ที่ 26 พ.ย. 59 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB 1403
ตอน 801 วัน เสาร์ ที่ 26 พ.ย. 59 เวลา 16.00-19.00 น. ห้อง LB 1403

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ