แสดงรายละเอียดข่าวเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ติวENG 1 ก่อนสอบปลายภาคการศึกษา

เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ติวENG 1 ก่อนสอบปลายภาคการศึกษา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ติวENG 1 ก่อนสอบปลายภาคการศึกษา

ประกาศ !! คณะจะได้จัดติวทักษะภาษาอังกฤษ (ติวENG 1 ก่อนสอบปลายภาคการศึกษา) กิจกรรมนี้จัดขึ้นเฉพาะชั้นปีที่ 1 ดังนั้น คณะขอเชิญชวน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะนิติศาสตร์ ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง LB 1404

** เราจะผ่าน ENG1 ไปด้วย D ***

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ