แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม บรรยายพิเศษหัวข้อ "ประสบการณ์นักกฏหมายการค้าระหว่างประเทศ"

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม บรรยายพิเศษหัวข้อ "ประสบการณ์นักกฏหมายการค้าระหว่างประเทศ" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม  บรรยายพิเศษหัวข้อ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม บรรยายพิเศษหัวข้อ "ประสบการณ์นักกฏหมายการค้าระหว่างประเทศ"
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์
จำนวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง

** ขอแจ้งรายละเอียดดังนี้ **
1. การแต่งการ : ชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย
2. การลงทะเบียน : เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.00 - 09.30 น. ถ้าหากมาสายเกินกว่าเวลา 09.30 น. จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ทั้งสิ้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ