แสดงรายละเอียดข่าวทดลองใช้งานฐานข้อมูล Hein Online ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Hein Online ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทดลองใช้งานฐานข้อมูล  Hein Online ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

เชิญชวนผู้สนใจใช้ฐานข้อมูลด้านนิติศาสตร์ ทดลองเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูล Hein Online ได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยสามารถเข้าไปใช้งานได้ที่ http://heinonline.org/HOL/Welcome

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ