แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนและชดเชย กระบวนวิชา 177330 ตอน 001,801 อ.วาสินี นันทขว้าง ชาวเหนือ

ประกาศงดสอนและชดเชย กระบวนวิชา 177330 ตอน 001,801 อ.วาสินี นันทขว้าง ชาวเหนือ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนและชดเชย กระบวนวิชา 177330 ตอน 001,801 อ.วาสินี นันทขว้าง ชาวเหนือ

ประกาศงดสอนและชดเชย กระบวนวิชา 177330 ตอน 001,801 อ.วาสินี นันทขว้าง ชาวเหนือ

งดสอนวัน เสาร์ ที่ 15 ต.ค. 59 (ภาคปกติและพิเศษ)
และจะสอนชดเชย
ภาคปกติ วันพฤหัสบดี ที่ 13 ต.ค. 59 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง 1201
ภาคพิเศษ วันศุกร์ ที่ 14 ต.ค. 59 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง 1201

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ