แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านกระบวนการยุติธรรม ประจำปีการศึกษา 2559

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านกระบวนการยุติธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านกระบวนการยุติธรรม ประจำปีการศึกษา 2559

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านกระบวนการยุติธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2559 ณ สภาทนายความใน
พระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

โดยนักศึกษาสามารถโหลดใบสมัครได้ที่ไพล์ประกอบข่าว

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการวันที่ 12 - 17 ต.ค. 2559
นักศึกษาที่สนใจขอรับใบสมัครได้ที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

**หมายเหตุ:ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ยังไม่เคยร่วมโครงการเท่านั้น**

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ