แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ “โครงการ Buddy เพื่อนซี้ชาวต่างชาติ” (หมดเขต 30 กันยายน 2559)

ประชาสัมพันธ์ “โครงการ Buddy เพื่อนซี้ชาวต่างชาติ” (หมดเขต 30 กันยายน 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ “โครงการ Buddy เพื่อนซี้ชาวต่างชาติ” (หมดเขต 30 กันยายน 2559)

ด้วย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ “โครงการ Buddy เพื่อนซี้ชาวต่างชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พบปะสื่อสารกับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อสร้างมิตรภาพและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้เข้าร่วมโครงการไปทัศนศึกษาร่วมกับนักศึกษาชาวต่างชาติฟรี

โดยผู้สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมและติดต่อสมัครได้โดยตรงที่ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ http://www.li.cmu.ac.th ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2559

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ