แสดงรายละเอียดข่าว



กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ (หมดเขต 5 ตุลาคม 2559)

กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ (หมดเขต 5 ตุลาคม 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ (หมดเขต 5 ตุลาคม 2559)

ด้วย กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศแจ้งการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2559 โดยเปิดรับสมัครทาง Internet ระหว่างวันที่ 12 กันยายน – 5 ตุลาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ผู้สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมและติดต่อสมัครได้โดยตรงที่ http://job.mfa.go.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ